ติดต่อเรา

วัสดุปรับปรุงดิน

สารปรับปรุงดิน A-Plus+ เอ พลัส ตรากบ

ผลิตจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ช่วยปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรด-ด่าง เหมาะสมกับการปลูกพืช
  • ช่วยทำให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถดูซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น
  • ช่วยแก้ฤทธิ์ สารพิษในดิน ซึ่งเกิดจากกรดอินทรีย์ต่างๆ
  • ลดเชื่อราในดินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืช

น้ำหนัก 50 กิโลกรัม