ติดต่อเรา

วัสดุปรับปรุงดิน

สารปรับปรุงดิน A-Plus+ เอ พลัส ตรากบ

ผลิตจากธรรมชาติ 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ช่วยปรับสภาพดินให้มีความเป็นกรด-ด่าง เหมาะสมกับการปลูกพืช
 • ช่วยทำให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถดูซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น
 • ช่วยแก้ฤทธิ์ สารพิษในดิน ซึ่งเกิดจากกรดอินทรีย์ต่างๆ
 • ลดเชื่อราในดินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืช

น้ำหนัก 50 กิโลกรัม

ผลิตจากแร่ธรรมชาติ 100%

 • ช่วยท่าให้ดินร่วนซุย รากพืช สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น
 • แก้ฤทธิ์สารพืษในดินซึ่งเกิดจากกรดอินทริย์ต่างๆ
 • ลดเชื้อราในดิน เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืช
 • ม็ดแกร่ง สวยทน
 • ละลายนำได้เร็วมาก
 • ค่า CCE 98%-100%
 • แก้ดินเปรี้ยวpH level 8 -9
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับพืช สัตว์ และคน

ULTRA

 • สารปรับปรุงดิน สูตรแร่ล้วน ไม่มีดินผสม
 • เพิ่ม MgO, Ca0, Si02, ราตุอาหาร แก่ดิน
 • เพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารของพืชจากดิน
 • เพิ่ม MgO, Ca0, Si02, ราตุอาหาร แก่ดิน
 • เพิ่มการเกิดของจุลินทรีย์ในดิน
 • เพื่อดินร่วนซุย เพิ่มอากาศในดิน รากแข็งแรง
 • แก้ดินกรด ดินเสีย ดินเปรี้ยว
 • แก้อาการพืชไม่กินปุ๋ย
 • ป้องกันโรคจากเชื้อรา
 • ใช้ได้ทุกเวลาการเพราะปลูก
 • ใช้ร่วมกับปุ๋ยและวัสดุอื่นๆได้