ติดต่อเรา

โรงงานผลิต OEM, ODM 

โรงงานผลิตปุ๋ย ที่เดียวครบ จบในงบที่คน อยากทำแบรนด์ ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปู๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง สารปรับปรุงดิน ฟิลเลอร์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในรูปแบบที่พร้อมจำหน่าย หรือ วัตถุดิบ สามารถเลือกงบได้ตามที่ต้องการ พร้อมบริการ จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน รวมถึงเอกสารต่างๆ และบริการออกแบบโดยทีมกราฟฟิคมืออาชีพ ทีมที่ปรึกษาด้านการตลาดที่จะช่วยทำให้การขายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

Production Process

ขั้นตอนการผลิตสินค้า สูตรมาตรฐานของโรงงาน (ODM)

ไม่มีขั้นต่ำ

สั่งผลิตได้ ไม่มีขั้นต่ำ

มีสินค้าตลอด

ผลิตได้ต่อเนื่องสินค้าไม่ขาด

ลงทุนไม่มาก

ใช้เงินทุนน้อย 

สินค้าได้มาตรฐาน

สูตรมาตรฐาน ขายมากกว่า 40ปี

ขั้นตอนที่ 1 เลือกสูตรผลิตภัณฑ์
– เลือกสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งจำนวนที่ต้องการผลิต

ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดส่งใบเสนอราคา
– เจ้าหน้าที่จัดส่งใบเสนอราคาเพื่อแจ้งเงื่อนไขข้อตกลงในการผลิต

ขั้นตอนที่ 4 ลูกค้าชำระเงิน
– ชำระเงินตามข้อตกลงในใบเสนอราคา

ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบโลโก้ + แพกเกจจิ้ง
– ทีมออกแบบโลโก้ แพคเจกกิ้ง ตามความต้องการลูกค้า

ขั้นตอนที่ 6 เข้าสู้กระบวนการผลิต

ขั้นตอนที่ 7 จัดส่งสินค้า
– ทางบรืษัทมีบรืการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย

ขั้นตอนการผลิตสินค้า
กรณีลูกค้าต้องการ

พัฒนาสูตรใหม่ หรือมีสูตรของตัวเอง (OEM) 

เป็นเอกลักษณ์

สูตรที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

เพิ่มมูลค่า

เพิ่มมูลค่าทางการตลาด

ผลิตขั้นต่ำ

มีขั้นต่ำในการผลิต

ไม่ได้มีสินค้าตลอด

ต้องมีการสั่งผลิต รอผลิต

สต๊อกสินค้า มีค่าใช้จ่าย

หากให้โรงงานสต็อกสินค้า จะมีค่าใช้จ่าย

พัฒนาสูตรฟรี

มีผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาสูตรให้ฟรี

ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ
– บอกลักษณะสูตรที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงเงื่อนไข และระยะเวลาในการพัฒนาสูตร

ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้ายืนยันสูตร

ขั้นตอนที่ 4 รายละเอียดส่วนที่เหลือ