ติดต่อเรา

ธาตุอาหารรอง

รากพืชแข็งแรง ใบเขียวเข้มมีแร่ธาตุอาหารครบถ้วนสามารทำให้ระบบรากพืชแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต