ติดต่อเรา

โรงงานผลิตปุ๋ย

จานปั้นปุ๋ย

โรงงานซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ เป็นโรงงานชั้นนำระดับเอเซีย ซึ่งทางเรามั่นใจในการผลิตปุ๋ย ฟิลเลอร์และวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูงระดับอุตสาหกรรม ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการเกษตรกว่า 40 ปี บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ เครื่องจักรจานปั้นขนาดใหญ่กว่า 28 จาน มีกำลังการผลิตวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน หรือเทียบเท่า 365,000 ตันต่อปี พร้อมทั้งทีมงานตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้เม็ดแกร่ง ทน สวย และสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

โรงบรรจุปุ๋ย

การบรรจุปุ๋ยลงกระสอบ

ปุ๋ยที่มีคุณภาพจะถูกลงมายังโรงงานบรรจุปุ๋ยเพื่อทำการแยกและปิดกั้นพื้นที่ ไม่ให้บุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ลำเลียงปุ๋ยเพื่อความปลอดภัย แล้วทำการบรรจุปุ๋ยด้วยเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้แต่ละกระสอบมีน้ำหนักแม่นยำ พับปิดปากกระสอบด้วยด้ายสองแถว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
มีกำลังการผลิตบรรจุถึงวันละกว่า 1,200 ตัน หรือเดือนละกว่า 36,000 ตัน

โรงผสมเคมี

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบรักษาความปลอดภัย

อู่