ติดต่อเรา

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของฮิวมัส ประโยชน์ของของแร่ฮิวมัสเป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงเชือดไก่, โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำมันพืชใช้เป็นตัวช่วยจับเม็ดกรณีปั้นเป็นปุ๋ยเม็ด และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ฮิวมัส องค์ประกอบสำคัญของดิน Humus an...
คุณสมบัติและ ประโชยน์ของแร่ยิปซั่ม

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของแร่ยิปซั่ม

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของแคลเซี่ยม ประโยชน์ของของแร่ยิปซั่ม สูตรทางเคมี Ca Do4 2H2O โดยประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ (SO3 46.5%) แคลเซี่ยมออกไซด์ (Cao 32.6% และน้ำ H2O 20.9%)การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ใช้เป็นตัวปรับสภาพดินเพื่อการเกษตรกรรม...
แคลเซี่ยม

แคลเซี่ยม

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของแคลเซี่ยม ประโยชน์ของแคลเซี่ยม หรือคัลไซต์ ( Caleite) สูตรทางเคมี Ca Co3 ส่วนประกอบ Ca 0.56% และ Co2 44% CCE 90-97% เหมาะสำหรับ ปรับ PH ดิน แก้ปัญหาดินกรด, ดินเปรี้ยว เพิ่มแคลเซี่ยมในสูตรอาหารสัตตว์ ไก่, หมู สัตว์น้ำ เพิ่มความเยียวแก่น้ำ...
คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต ประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต เป็นแร่หินธรรมชาติ ผ่านการบดละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100 เมธ องค์ประกอบหลักธาตุอากหารพืชฟอสฟอรัส และมีธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม เหมาะต่อการใช้เป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวชนิดผง หว่านที่แปลงเพื่อเตรียมดินแล้วไถกลบ...
คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของเพอร์ไลต์ ประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์ มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย...