ติดต่อเรา

บริษัทในเครือฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการผลิตแร่

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว มาสู่ บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยมาตรฐานครบวงจร บนพื้นที่กว่า 200 ไร่

บริษัท ซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด

โรงงานผลิตปุ๋ยมาตรฐานครบวงจร บนพื้นที่กว่า 200 ไร่

เราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ มีเครื่องจักรการผลิตที่ออกแบบ โดยทีมวิศวกรเพื่อผลิตปุ๋ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรามีจานปั้นเม็ดที่มากที่สุดในประเทศไทย รองรับการขยายตัว สามารถผลิตปุ๋ยได้กว่า 1,000 ตัน ต่อวัน

ด้วยประสบการณ์ทำธุรกิจปุ๋ยมากว่า 40 ปี ภายใต้แนวคิด AgroGeo-Engineering คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางธรณีเกษตร ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

เรามีศักยภาพและความพร้อมอย่างมาก ในการรับผลิตปุ๋ย ตามความต้องการของลูกค้า

  • ODM : Original Design Manufacturer เป็นการผลิตตามรูปแบบสินค้าที่คิดขึ้น นำเสนอภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด
  • OEM : Original Equipment Manufacturer เป็นการผลิตตามรูปแบบและตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด

รับ จำหน่าย ผลิต และสร้างแบรนด์ ครบวงจรแบบ one-stop service วัตถุดิบเพื่อการเกษตร เช่น แร่มาร์ล ปูนมาร์ล ปูนขาว เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยมยิปซั่ม ฟอสเฟตซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี

 

บริษัท เอเซียกรุ๊ป เกษตรภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ซิตี้พลานท์ จำกัด

บีบี. อพาร์ทเม้นท์