ติดต่อเรา

สาระน่ารู้

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของฮิวมัส

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของฮิวมัสประโยชน์ของของแร่ฮิวมัสเป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงเชือดไก่, โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำมันพืชใช้เป็นตัวช่วยจับเม็ดกรณีปั้นเป็นปุ๋ยเม็ด และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ ฮิวมัส องค์ประกอบสำคัญของดิน Humus an...

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของแร่ยิปซั่ม

คุณสมบัติและ ประโชยน์ของแร่ยิปซั่ม

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของแคลเซี่ยมประโยชน์ของของแร่ยิปซั่ม สูตรทางเคมี Ca Do4 2H2O โดยประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ (SO3 46.5%) แคลเซี่ยมออกไซด์ (Cao 32.6% และน้ำ H2O 20.9%)การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ใช้เป็นตัวปรับสภาพดินเพื่อการเกษตรกรรม...

แคลเซี่ยม

แคลเซี่ยม

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของแคลเซี่ยมประโยชน์ของแคลเซี่ยม หรือคัลไซต์ ( Caleite) สูตรทางเคมี Ca Co3 ส่วนประกอบ Ca 0.56% และ Co2 44% CCE 90-97% เหมาะสำหรับ ปรับ PH ดิน แก้ปัญหาดินกรด, ดินเปรี้ยว เพิ่มแคลเซี่ยมในสูตรอาหารสัตตว์ ไก่, หมู สัตว์น้ำ เพิ่มความเยียวแก่น้ำ...

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟตประโยชน์ของแร่หินฟอสเฟต เป็นแร่หินธรรมชาติ ผ่านการบดละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100 เมธ องค์ประกอบหลักธาตุอากหารพืชฟอสฟอรัส และมีธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม เหมาะต่อการใช้เป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวชนิดผง หว่านที่แปลงเพื่อเตรียมดินแล้วไถกลบ...

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์

คุณสมบัติและประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของเพอร์ไลต์ประโยชน์ของแร่เพอร์ไลต์ มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ...

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของปูนขาว

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของปูนขาว

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของปูนขาวประโยชน์ของปูนขาว       ปูนขาว ในทางเกษตรมีใช้มากในด้านการปรับปรุงดิน อาทิ หน้าดินเหนียว ดินเป็นกรด ดินมีเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งมักใช้ในแปลงนา แปลงผัก สวนผลไม้ เพื่อปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งปูนขาวสามารถปรับปรุงดินได้  ...

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของปูนมาร์ล

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของปูนมาร์ล

คุณสมบัติและ ประโยชน์ของปูนมาร์ลประโยชน์ของปูนมาร์ลองค์ประกอบส่วนใหญ่ เช่น แคลเซี่ยม คาร์บอเนต (CaCo2) และดินเหนียว (Clay) ในอัตราส่วน ในอัตราส่วน 35-65% อัตราส่วน CaCo3 35% ต่อดินเหนียว 65% มีสีขาวขุ่นน้ำตาล เป็นหินปูนที่มีลักษณะเนื้อค่อนข้างร่วน มีค่า CCE91-93%CaCo3...