ติดต่อเรา

ขึ้นทะเบียนปุ๋ย 

บริการขึ้นทะเบียนปุ๋ย

การขึ้นทะเบียนปุ๋ยกรมวิชาการเกษตรถือเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งมีข้อกำหนดสำหรับธาตุอาหารต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ

ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-อาหารเสริม

เอกสารที่ใช้

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ใบอนุญาตขายปุ๋ย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เครื่องหมายการค้า
 • หนังสือยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 • อาร์ทเวิร์ค (แบบกระสอบ)

ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี (ปุ๋ยสูตร) 

เอกสารที่ใช้

 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ใบอนุญาตขายปุ๋ย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เครื่องหมายการค้า
 • หนังสือยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 • อาร์ทเวิร์ค (แบบกระสอบ)